Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. HRA SQUASH

Hra squash se hraje mezi dvěma hráči. Každý hráč používá raketu, hraje se na kurtu, s míčkem, to vše podle specifikací WSF.

2. SKÓRE

Zápas se hraje na dvě nebo tři vítězné hry podle volby organizátorů soutěže. Každá hra se hraje do devíti bodů. Hráč, který získá devět bodů, hru vyhrává, vyjma případu, kdy při prvním ohlášení skóre osm-oba, přijímající zvolí před odehráním dalšího podání, zda hra bude pokračovat do devíti bodů (tzv. "Set one") nebo do desíti bodů (tzv. "Set two"). Ve druhém případě hru vyhrává ten hráč, který získá ještě dva body. Přijímající musí v obou případech jasně označit svoji volbu markérovi, rozhodčímu a protihráči. Markér ohlásí podle potřeby buď "Set one" nebo "Set two" předtím, než hra pokračuje. Markér ohlásí "Game ball", aby oznámil, že podávající potřebuje jeden bod k tomu, aby vyhrál právě probíhající hru, nebo "Match ball", aby oznámil, že podávající potřebuje jeden bod k tomu, aby vyhrál zápas.

3. BODY

Body může získat pouze podávající. Podávající, vyhraje-li "stroke", získá bod, vyhraje-li "stroke" přijímající, stane se podávajícím.

4. PODÁNÍ

4.1 Hra začíná podáním a právo prvního podání se rozhodne roztočením rakety. Podávající pak podává tak dlouho, dokud neprohraje "stroke". Potom se jeho protihráč stane podávajícím a tento postup pokračuje po celý zápas. Při zahájení druhé a každé následující hry podává jako první vítěz předchozí hry.

4.2 Na začátku každé hry a při každé změně podávajícího má podávající volbu podání z jednoho z polí podání a dále podává z obou polí střídavě, dokud zůstává podávajícím. Jestliže ale výměna končí "let" (novým míčkem), podávající podává opět ze stejného pole.

4.3 Když hráč podává, předtím než míček odpálí, jej upustí nebo vyhodí rukou nebo raketou. Jestliže hráč, poté co míček upustil nebo vyhodil, neučinil pokus jej odpálit, může míček znovu upustit nebo vyhodit a odehrát podání.

4.4 Podání je dobré, když nemá za následek ztrátu podání. Podávající ztratí podání a prohraje "stroke", jestliže:

4.4.1 Poté, co byl míček upuštěn nebo vyhozen k podání, se dotkne stěny, podlahy, stropu nebo jakéhokoli objektu(ů) visícího ze stěn nebo stropu předtím, než je podán. Hlásí se "Fault".

4.4.2 V okamžiku zasažení míčku nemá podávající část jedné nohy v kontaktu s podlahou uvnitř pole podání, přičemž se žádná část této nohy nedotýká čáry pole podání (část této nohy může přesahovat přes tuto čáru za předpokladu, že se čáry nedotýká). Hlásí se "Foot fault".

4.4.3 Podávající učiní jeden nebo více pokusů zasáhnout míček, ale nepodaří se mu to. Hlásí se "Not up".

4.4.4 Míček není zasažen správně. Hlásí se "Not up".

4.4.5 Míček je podán do autu. Hlásí se "Out".

4.4.6 Míček je podán proti některé stěně kurtu před přední stěnou. Hlásí se "Fault".

4.4.7 Míček je podán na podlahu, na nebo pod čáru podání. Hlásí se "Fault", jestliže je to nad lištu, a "Down", jestliže je to na podlahu, na nebo pod lištu.

4.4.8 První dopad míčku, pokud nebyl přijímajícím zahrán z voleje, je na podlahu, na nebo mimo krátkou nebo středovou čáru čtvrtiny protilehlé poli podávajícího. Hlásí se "Fault".

4.5 Podávající nesmí podávat, dokud markér nedokončí ohlášení skóre.

5. HRA

Poté, co bylo provedeno dobré podání, hráči střídavě vracejí míček, dokud jeden nezkazí dobrý return, míček jinak přestane být ve hře v souladu s pravidly, do odvolání se hráče nebo do hlášení markéra či rozhodčího.

6. DOBRÝ RETURN

6.1 Return je dobrý, jestliže je míček předtím, než více než jednou dopadne na podlahu, správně vrácen hrajícím hráčem na přední stěnu nad lištou, buďto přímo nebo odrazem od boční či zadní stěny, bez toho, aby se nejprve dotkl podlahy nebo kterékoliv části těla nebo oděvu hrajícího hráče nebo rakety, těla nebo oděvu protihráče, za předpokladu, že míček není zahrán do autu.

6.2 Za dobrý return se nepovažuje, když se míček dotkne lišty předtím nebo potom, co zasáhne přední stěnu a předtím, než dopadne na podlahu, nebo není-li raketa v hráčově ruce v okamžiku zasažení míčku.

7. POKRAČOVÁNÍ HRY

Poté, co bylo přijato první podání, pokračuje hra tak dlouho, dokud je to účelné, za předpokladu, že:

7.1 Hra může být kdykoliv pozastavena kvůli špatným světelným či jiným podmínkám mimo kontrolu hráčů na takovou dobu, o jaké rozhodne rozhodčí. Skóre se nemění.

Jestliže je k dispozici jiný kurt, když se původně používaný kurt stane nevhodným, zápas na něj může být přemístěn, pokud s tím oba hráči souhlasí nebo z rozhodnutí rozhodčího.

V případě, že je hra ten den pozastavena, skóre zůstane zachováno, pokud se oba hráči nedohodnou, že zápas začne znovu.

7.2 Mezi koncem zahřívání a počátkem hry stejně jako mezi všemi sety je povolen interval devadesát sekund. Během těchto intervalů je hráčům dovoleno opustit kurt, ale musí být připraveni ke hře ještě před uplynutím tohoto intervalu. Po vzájemné dohodě hráčů může hra začít nebo pokračovat před uplynutím tohoto intervalu.

7.3 Pokud hráč uspokojivě vysvětlí rozhodčímu nezbytnost výměny výstroje, oděvu nebo obuvi, může hráč opustit kurt, ale musí výměnu uskutečnit co nejrychleji a bude mu za tímto účelem povolena doba nepřesahující devadesát sekund.

7.4 Když zbývá patnáct sekund z povoleného intervalu devadesáti sekund, rozhodčí ohlásí "Fifteen seconds", aby upozornil hráče, že mají být připraveni pokračovat ve hře. Na konci tohoto intervalu ohlásí rozhodčí "Time". Hlášení by měla být hlasitá. Je v odpovědnosti hráčů, aby byli v doslechu a hlášení "Fifteen seconds" a "Time" slyšeli.

7.5 Hráč postižený náhlou nevolností nebo zdravotními problémy má možnost pokračovat (pokračovat po přerušení) ve hře bez prodlení, vzdát právě probíhající hru, nebo vzdát zápas. V případě, kdy vzdá hru, si hráč ponechá všechny již získané body a v závěru devadesátisekundové přestávky mezi hrami pokračuje ve hře nebo zápas vzdá. Jestliže ale nevolnost nebo zdravotní potíže způsobí viditelné krvácení, pokračování ve hře není dovoleno. Hráč opustí kurt a nedoporučuje se zachovávat hru. Jestliže si hráč přeje pokračovat ve hře, rozhodčí označí jeho zdravotní problémy jako zranění, které si hráč způsobil sám a použije ustanovení pravidla 16.2.

7.6 V případě zranění hráče použije rozhodčí ustanovení pravidla 16.

7.7 Rozhodčí použije ustanovení pravidla 17 na hráče, který podle jeho názoru nepřiměřeně zdržuje hru. Takové zdržení může být zapříčiněno:

7.7.1 Nadmíru pomalou přípravou na podání nebo na přijetí podání.

7.7.2 Dlouhotrvající diskusí s rozhodčím.

7.7.3 Zdržováním při návratu na kurt, který hráč opustil za podmínek pravidel 7.2, 7.3 nebo 15.1.

7.8 Pokud na podlahu kurtu dopadne během hry předmět jiný než hráčova raketa je doporučeno:

7.8.1 Hrozí-li kvůli spadlému předmětu nebezpečí, rozhodčí okamžitě zastaví hru.

7.8.2 Hráč, kterému hrozí nebezpečí kvůli spadlému předmětu, může zastavit hru a požádat o "let".

7.8.3 Jestliže předmět spadne hráči, pak tento hráč ztrácí "stroke", pokud není možno použít pravidlo 7.8.5 nebo pokud je důvodem kolize s protihráčem. Ve druhém případě bude povolen "let" kromě případu, kdy se hráč dovolává bránění ve hře a rozhodčí použije ustanovení pravidla 12.

7.8.4 Jestliže předmět spadne odjinud než od hráče, bude povolen "let", pokud není možno použít pravidlo 7.8.5.

7.8.5 Jestliže hráč již odehrál čistý vítězný míček v okamžiku pádu objektu na podlahu kurtu, pak tento hráč vyhrává "stroke".

7.9 Jestliže hráč upustí raketu, rozhodčí povolí pokračovat ve hře, pokud není možno použít pravidlo 12, 13.1.1, 13.1.3 nebo 17.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář